irruo

irruo
inruo (irr-), ui, 3, rush on or upon, Mt. 7:25 ff.; Mk. 3:10; L. 1:12; 5:1.*

English-Latin new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ԴԻՄԵՄ — (եցի.) NBH 1 0625 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 10c, 12c չ. ὀρμάω, ἁναπηδάω եւն. peto, proficiscor, irruo, impetum facuio Դէմ եդեալ գնալ. յառաջ խաղալ. ընթանալ. յարձակիլ. *Անց ընդ գետն, եւ դիմեաց ի լեառն: Դիմեաց ջուրն ի տեղի իւր:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽԱՂԱՄ — (ացի, ա՛.) NBH 1 0915 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c չ. παίζω ludo προσπαίζω alludo, illudo κινοῦμαι moveor. Ի խաղս զուարճութեան պարապիլ. պարել. կաքաւել. ... LACKING 17 lines ԽԱՂԱԼ. ἁφάλλομαι, ἑξάλλομαι, ἑνάλλομαι… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՅԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 0961 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c չ. ὀρμάω, ὀρμῶμαι impetum capio, irruo, praerumpo. Բուռն յարձակիլ որպէս զխոյ. թափով իմն դիմել. սլանալ. սրանալ. վարգել. ... *Ածցէ ʼի վերայ քո ազգ ʼի հեռաստանէ՝ իբրեւ զխոյանալ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՈՒԺԵՄ — (եցի.) NBH 1 0983 Chronological Sequence: Early classical չ. εἱσβάλλω irruo, irrumpo. Բազմութեամբ ʼի վերայ յարձակիլ. խուռն դիմել ամբոխիւ. *Զօրացն ընդ դրունս խուժելոյ. ՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Դ. 43 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԽՌՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0986 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c ն. συναθροίζω congrego, congero, conglomero συγχύνω, ομαι confundo, or συμπορεύομαι , ἑπιπίπτω irruo. Խուռն ʼի միահաւաքել. կուտակել. մղել. սեղմել, խառնել. Կր. գունդագունդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԿԱՆԽԵՄ — (եցի.) NBH 1 1050 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 7c, 11c, 12c չ.ն. ὁρθρίζω mane, vel diluculo surgo. Կանխաւ կամ կանուխ յառնել վաղքաջ ընդ առաւօտն. վաղայարոյց լինել. առաւօտել. կանուխկեկ ելլալ պառկելէն. ... *Կնախել ընդ առաւօտն. Ծն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՀՈՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0120 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. ῤύω, ἑκχέω effluo, effundo κατάγω deduco. Հեղուլ առատութեամբ. վայթել յորդութեամբ. բղխել, ʼի վայր իջուցանել զլոյծ իրս. վազցընել, թափել. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՄՂԵՄ — (եցի.) NBH 2 0286 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 11c, 12c, 14c ն. ὡθέω, ἑξωθέω pello, expello, amoveo, admoveo, ejicio, injicio. կր. feror, moveor, ruo, irruo. Մղելով կամ խթելով վարել ʼի բաց կամ ʼի մի կողմն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՅԱՐՁԱԿԻՄ — (եցայ.) NBH 2 0347 Chronological Sequence: Early classical, 8c ձ. ὀρμάω impetum facio, irruo, appeto ἑκπηδάω, ἑξάλλομαι insilio ἑπιτρέχω, ἑπέρχομαι incurro, supervenio եւն. Արձակիլ անձամբ կամ սաստկութեամբ. դիմել. ʼի վերայ վազել. խաղալ. խոյանալ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊՆԴԻՄ — (եցայ,) NBH 2 0657 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 12c, 14c ձ. որ եւ ասի ՊՆԴԵԼ՝ իբր ն. κατακρατέω, διαβεβαίω, ομαι praevaleo, affirmo, adsevero. Հաստատեալ կալ ʼի բանս կամ ʼի խորհուրդս. յամառել. ... *Պնդեալ է երթալ նա ընդ նմա: Պնդեցան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”